Powered by Process Solutions - logo_engie
Process Solutions - contact
Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door Fabricom sa/nv verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie en voor direct marketing of om diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info.atv.fabricom.be@engie.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Laatst bijgewerkt : 16 augustus 2019